Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nałożone jaja wylęgowe w celu uzyskania piskląt dla stad zarodkowych i produkcyjnych
Pozycja grupowania:
Gatunek, kategoria i typ użytkowy drobiu
Jednostka
miary
typ użytkowy nieśny
typ użytkowy mięsny
Gęsi