Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wylężone pisklęta (nioski) dla stad zarodowych i reprodukcyjnych
Pozycja grupowania:
Gatunek, kategoria i typ użytkowy drobiu
Jednostka
miary
typ użytkowy nieśny
typ użytkowy mięsny
Gęsi