Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wylężone pisklęta (samice i samce) z przeznaczeniem do tuczu
Pozycja grupowania:
Gatunek, kategoria i typ użytkowy drobiu
Jednostka
miary
Perliczki
Indyki
Gęsi
Kaczki
typ ogólnoużytkowy
typ użytkowy mięsny