Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ewidencja spraw – ogółem I i II instancja


Brak rozwinięcia wymiarów