Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo


Brak rozwinięcia wymiarów