Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wnioski o udzielenie zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (s.d.e.)


Brak rozwinięcia wymiarów