Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Podmioty, które złożyły wnioski o udzielenie zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego


Brak rozwinięcia wymiarów