Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego


Brak rozwinięcia wymiarów