Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Środek karny zakazu wstępu na imprezę masową z obowiązkiem przebywania skazanego w określonych miejscach stałego pobytu kontrolowany w sposób określony w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego


Brak rozwinięcia wymiarów