Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego


Brak rozwinięcia wymiarów