Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Warunkowe przedterminowe zwolnienie – wnioski/działanie z urzędu/zażalenia


Brak rozwinięcia wymiarów