Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dozór w okresie warunkowego przedterminowego zwolnienia – osoby, przyczyny zakończenia


Brak rozwinięcia wymiarów