Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia (w okresie sprawozdawczym)


Brak rozwinięcia wymiarów