Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wykonywanie kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego


Brak rozwinięcia wymiarów