Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wykonywanie kary grzywny orzeczonej obok kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania


Brak rozwinięcia wymiarów