Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zastępcza kara pozbawienia wolności orzeczona w okresie sprawozdawczym w zamian za nieuiszczoną grzywnę


Brak rozwinięcia wymiarów