Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wpływ kary ograniczenia wolności orzeczonej przy zastosowaniu przepisów przejściowych ustawy z dn. 20 lutego 2015 r.


Brak rozwinięcia wymiarów