Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba orzeczeń oraz osób skierowanych do wykonania, w których zawarto rozstrzygnięcie wydane na podstawie art. 62 kk i 77 § 2 kk


Brak rozwinięcia wymiarów