Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności w trybie art. 152 kkw


Brak rozwinięcia wymiarów