Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wykonywanie środków karnych, obowiązków, środków kompensacyjnych lub przepadku w okresie warunkowego zawieszenia kary


Brak rozwinięcia wymiarów