Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urzędu lub rozpoznania wniosku w przedmiocie dozoru oraz obowiązków w okresie próby przy warunkowym zawieszeniu kary (w okresie sprawozdawczym)


Brak rozwinięcia wymiarów