Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wykonywanie środków zabezpieczających orzeczonych na podstawie art. 93a kk


Brak rozwinięcia wymiarów