Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zawieszenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 2 kkw


Brak rozwinięcia wymiarów