Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Umorzenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 1 kkw


Brak rozwinięcia wymiarów