Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wydane nakazy zapłaty (dział 1.1.1. wiersz 51 kolumna 4 lit. b)


Brak rozwinięcia wymiarów