Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem łącznie I i II instancja - (dział 1.1.1 wiersz 97 + dział 1.1.2 wiersz 53 kolumna 3 lit. c)


Brak rozwinięcia wymiarów