Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zażalenia w ramach właściwości poziomej (dział wypełniany od 1 stycznia 2013 r.)


Brak rozwinięcia wymiarów