Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Skarga kasacyjna (dział 1.1.2 wiersz 52 kolumna 3 lit. e)


Brak rozwinięcia wymiarów