Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ewidencja spraw ogółem i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje szczególnych załatwień spraw cywilnych


Brak rozwinięcia wymiarów