Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czas trwania wszystkich mediacji w sprawie od dnia wydania postanowienia o skierowaniu stron do mediacji do dnia zakończenia mediacji


Brak rozwinięcia wymiarów