Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wyznaczenie pierwszej rozprawy / posiedzenia spraw (od dnia wpływu/wpisu sprawy, wraz ze sprawami zawieszonymi poprzednio zakreślonymi, do dnia, w którym odbyła się pierwsza rozprawa/posiedzenie).


Brak rozwinięcia wymiarów