Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Terminowość postępowania międzyinstancyjnego w pierwszej instancji


Brak rozwinięcia wymiarów