Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Terminowość obiegu międzyinstancyjnego spraw odwoławczych (Ca, Cz)


Brak rozwinięcia wymiarów