Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kontrolka skarg (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy)


Brak rozwinięcia wymiarów