Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia użytkowa mieszkań w istniejących budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oraz w nowych budynkach zbiorowego zamieszkania i nowych budynkach niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym
Pozycja grupowania:
Rodzaje budownictwa
Pozycja grupowania:
Formy budownictwa
Pozycja grupowania:
Gminy
Jednostka
miary
adaptacja lub przebudowaogółemGmina
adaptacja lub przebudowaindywidualneGmina
rozbudowaogółemGmina
rozbudowaindywidualneGmina
noweogółemGmina
noweindywidualneGmina