Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pozwolenia wydane na budowę mieszkań w istniejących budynkach mieszkalnych i w budynkach niemieszkalnych oraz w nowych budynkach zbiorowego zamieszkania i nowych budynkach niemieszkalnych
Pozycja grupowania:
Rodzaje budownictwa
Pozycja grupowania:
Formy budownictwa
Pozycja grupowania:
Gminy
Jednostka
miary
adaptacja lub przebudowaogółemGmina
adaptacja lub przebudowaindywidualneGmina
rozbudowaogółemGmina
rozbudowaindywidualneGmina
noweogółemGmina
noweindywidualneGmina