Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Papiery wartościowe
Pozycja grupowania:
Struktura walutowa zobowiązań według wartości nominalnej
Jednostka
miary
Ogółem
złoty
euro
dolar amerykański
frank szwajcarski
Pozostałe waluty obce (wg średniego kursu NBP)