Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba miesięcy, w których osoba uzyskiwała dochody z pracy najemnej stałej, pracy dorywczej lub przychody z użytkowanego gospodarstwa rolnego
Pozycja grupowania:
liczba miesięcy otrzymywania dochodu
Jednostka
miary
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12