Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nowe budynki zbiorowego zamieszkania oraz nowe budynki niemieszkalne, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym
Pozycja grupowania:
PKOB
Pozycja grupowania:
Gminy
Pozycja grupowania:
Podstawy prawne wydania pozwolenia i zgłoszenia z projektem budowlanym
Jednostka
miary
Budynki zbiorowego zamieszkaniaGminaogółem
Budynki zbiorowego zamieszkaniaGminawydane na podstawie MPZP
Hotele i budynki zakwaterowania turystycznegoGminaogółem
Hotele i budynki zakwaterowania turystycznegoGminawydane na podstawie MPZP
Budynki biuroweGminaogółem
Budynki biuroweGminawydane na podstawie MPZP
Budynki handlowo - usługoweGminaogółem
Budynki handlowo - usługoweGminawydane na podstawie MPZP
Budynki transportu i łącznościGminaogółem
Budynki transportu i łącznościGminawydane na podstawie MPZP
Budynki przemysłowe i magazynoweGminaogółem
Budynki przemysłowe i magazynoweGminawydane na podstawie MPZP
Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznejGminaogółem
Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznejGminawydane na podstawie MPZP
Pozostałe budynki niemieszkalneGminaogółem
Pozostałe budynki niemieszkalneGminawydane na podstawie MPZP