Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia upraw
Pozycja grupowania:
Grupy upraw trwałych
Jednostka
miary
Upraw trwałe pod osłonami
Szkółki drzew i krzewów owocowych
Szkółki drzew i krzewów ozdobnych
Szkółki drzew i krzewów leśnych do celów handlowych
Wiklina
Drzewa i krzewy (łacznie z sadami)