Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Cena brutto powierzchni zewnętrznej
Pozycja grupowania:
Lokale
Jednostka
miary
Lokal mieszkalny