Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia nieruchomości gruntowej
Pozycja grupowania:
Lokale
Jednostka
miary
Lokal mieszkalny