Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Informacji udzielał(a):
Pozycja grupowania:
osobiście respondent/inny członek gospodarstwa domowego
Jednostka
miary
osobiście respondent(ka)
inny członek gospodarstwa domowego