Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Miejsce zamieszkania osoby osądzonej (składowe: Nazwa województwa)
Pozycja grupowania:
województwo
Jednostka
miary
Województwo