Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obciążenia administracyjne respondentów


Brak rozwinięcia wymiarów