Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba gospodarstw, w których stwierdzono chorobę zakaźną zwierząt
Pozycja grupowania:
gospodarstwo, w którym stwierdzono chorobę zakaźną zwierząt
Jednostka
miary
Gospodarstwo