Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba zwierząt w stadach, w których stwierdzono chorobę zakaźną zwierząt
Pozycja grupowania:
rodzaj statusu zwierząt w stadach, w których stwierdzono chorobę zakaźną zwierząt
Jednostka
miary
Padłe
Podejrzane o zakażenie
Podejrzane o chorobę
Chore lub zakażone
Ogółem