Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Skup mleka i innych surowców mlecznych
Pozycja grupowania:
Mleko i surowce mleczne_mc
Jednostka
miary
Surowe mleko krowie skupione z gospodarstw rolnych