Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba ognisk choroby zakaźnej zwierząt
Pozycja grupowania:
Ogniska chorób zakaźnych zwierząt
Jednostka
miary
Nowe
Ogółem (nowe oraz trwające w miesiącu sprawozdawczym)