Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Gotowe przetwory mleczne przeznaczone do dystrybucji
Pozycja grupowania:
Przetwory mleczne_mc
Jednostka
miary
Mleko pitne ogółem
Mleko surowe do spożycia
Mleko pełne o zawartości tłuszczu co najmniej 3,5%
Mleko półtłuste o zawartości tłuszczu co najmniej 1,5% i nie większej niż 1,8%
Mleko odtłuszczone o zawartości tłuszczu nie wiekszej niż 0,5%
Mleko o zawartości tłuszczu 3,2%
Mleko o zawartości tłuszczu 2,0%
Mleko o innej zawartości tłuszczu
Śmietana i śmietanka ogółem
Mleko fermentowane ogółem (nie obejmuje maślanki)
Sery z mleka krowiego
Mleko zagęszczone ogółem
Przetwory mleczne w proszku ogółem
Mleko w proszku kremowe (śmietanka w proszku)
Mleko w proszku pełne
Mleko w proszku częściowo odtłuszczone
Mleko w proszku odtłuszczone
Masło i inne przetwory z tłuszczu mlecznego ogółem (w ekwiwalencie masła o zawartości tłuszczu 82,00%)